EDIT PL

EDIT är nu en del av PL-Data!

Samma personal och kompetens sedan tidigare men nu i ett större företag med fler medarbetare och bättre serviceutbud.

Detta betyder också att vi nu befinner oss på Formvägen 9B, 906 21 Umeå.